SECURITY NULMETING

Digitale veiligheid gaat over meer dan enkel techniek. De mens en het proces zijn minimaal zo belangrijk. Bedrijven realiseren zich steeds vaker dat de aandacht voor security een belangrijke factor is voor de continuïteit van bedrijfsvoering. Maar waar staat uw bedrijf als het gaat om security. RockSecure onderzoekt met een nulmeting de stand van zaken in de breedte.

WAT HOUDT EEN SECURITY NULMETING IN?:

Een security nulmeting is een uitgebreid assessment van de staat van beveiliging waarin de ICT systemen, processen en gedragingen van uw bedrijf zich bevindt. RockSecure onderzoekt, interviewt en analyseert.
De Security Nulmeting is daarmee veel breder dan een penetratietest. Een penetratietest maakt inzichtelijk wat uw kwetsbaarheid is vanuit technisch perspectief. Terwijl een nulmeting maakt duidelijk wat de staat is van de digitale weerbaarheid van uw organisatie.

Na afronding van het nulmeting-onderzoek ontvangt u een praktisch rapport waarin de kwetsbaarheden worden weergegeven, geclassificeerd naar urgentie. Voorzien van concrete aanbevelingen. U weet wat u te doen staat als het om digitale weerbaarheid gaat. U maakt met het onderzoek duidelijk dat de vertrouwelijkheid en integriteit van systemen op orde is en u beschikt over een aantoonbaar actieplan. De AVG verlangt dat van uw organisatie.

De volgende stappen worden doorlopen tijdens de nulmeting:

  1. Intake (op locatie)
  2. Scan van buitenaf
  3. Interne scan
  4. Interviews
  5. Rapportage
  6. Bespreking en voorstel voor opvolging (actieplan)

Deze stappen vinden grotendeels op uw bedrijfslocatie plaats en vergen medewerking van betrokken functionarissen.

Tijdens de uitvoering van een Security Nulmeting behandelt RockSecure de volgende onderwerpen. Tijdens de intake toetsen we de onderwerpen aan uw specifieke situatie.

Techniek

• Firewall

• Wifi-netwerken

• PC beveiliging

• Mobile beveiliging

• Veilige werkplek

• IoT 

Online interactie

• Phishing & Cybercriminaliteit

• Veilig internetten

• Social media

• Wachtwoorden

• Veilig e-mailen

• Versleutelde communicatie

Data & AVG quickscan

• Back-up & restore

• Data-encryptie

• AVG compliancy check

Bewaarbeleid/ Informatievernietiging

 

In contact komen over een security nulmeting?

TOP
×

Direct hulp nodig van een cyberexpert?

Klik op een van onze beschikbare cyberexperts en start een WhatsApp chat.

× Direct contact met een cyberexpert!