PENETRATIE TEST

Hoe kwetsbaar zijn uw ICT systemen voor een online aanval? Cybercriminelen hebben de tools om dit goed in kaart te brengen en er vervolgens misbruik van te maken. Houdt u de deuren ook graag gesloten voor hackers? Doen moet u wel een beeld hebben van uw online kwetsbaarheden. RockSecure brengt het voor u in beeld met een penetratietest.

WAT HOUDT EEN PENETRATIE TEST IN?

Test de online weerbaarheid en beveiliging van uw ICT systemen vanuit het perspectief van een hacker.
Hiermee brengt u de technische kwetsbaarheden in kaart en RockSecure adviseert hoe deze te dichten me concrete en praktische tips.

Het resultaat van de pentest is een adviesrapport waarin de technische kwetsbaarheden worden weergegeven, met advies voor maatregelen die u kunt treffen om de risico's weg te nemen.

Een penetratie test vindt plaats na afstemming met de opdrachtgever. Een penetratietest heeft als kern dat de penetratietester  kijkt of het mogelijk is om door te dringen tot ICT systemen zonder dat daar autorisatie voor bestaat, net zoals een hacker dat zou doen. De werkwijze is er op gericht om geen daadwerkelijk outage te veroorzaken, maar tegelijkertijd wel een reëel beeld te schetsen.

De volgende stappen horen bij een penetratietest:

  1. Intake en bepaling bereik van het onderzoek
  2. Afstemming waar en wanneer (continuiteitsborging)
  3. Uitvoering penetratietest
  4. Rapportage
  5. Bespreking en voorstel actieplan

De uitvoering vindt plaats vanaf afstand. Met gespecialiseerde tools bekijken experts uw bedrijf door de ogen van een hacker. Zodra theoretisch bewezen kan worden dat er een lek bestaat, stopt de aanval. Er wordt altijd gepoogd om te voorkomen dat er schade aan systemen ontstaat.

In contact komen over een penetratie test?

TOP
×

Direct hulp nodig van een cyberexpert?

Klik op een van onze beschikbare cyberexperts en start een WhatsApp chat.

× Direct contact met een cyberexpert!